• Aktivt samtykke
  • Merke en rad i en tabell
  • Skjule eller vise innhold
Installer
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus til den valgte radioknapp
ShiftTabFlytter fokus til element før radiogruppe i tabindex
SpaceHake av/fjerne avhakning
Pil opp/venstreFlytter fokus til forrige valg
Pil ned/høyreFlytter fokus til neste valg
error?boolean
Adds error indication on checkbox
errorId? string
Id for error resulting in checkbox having error
children ReactNode
Checkbox label
hideLabel? boolean
Hides label and makes it viewable for screen-readers only.
value? any
The value of the HTML element.
indeterminate?boolean
Specify whether the Checkbox is in an indeterminate state
description? string
Adds a description to extend labling of Checkbox
size? "medium" | "small"
Changes font-size, padding and gaps
disabled? boolean
Disables element @note Avoid using if possible for accessibility purposes
id? string
Override internal id
className? string
ref? Ref<HTMLInputElement>
Checkbox extends HTMLInputElement
children ReactNode
Collection of <Checkbox/>
value? any[]
Controlled state for checkboxes.
defaultValue? any[]
Default checked checkboxes on render
onChange?((value: any[]) => void)
Returns current checked checkboxes in group
legend ReactNode
Fieldset legend
hideLegend? boolean
If enabled shows the legend and description for screenreaders only
error? ReactNode
Error message for element
errorId? string
Override internal errorId
size? "medium" | "small"
Changes font-size, padding and gaps
disabled? boolean
Disables element @note Avoid using if possible for accessibility purposes
description? ReactNode
Adds a description to extend labling of a field
id? string
Override internal id
className? string
ref? Ref<HTMLFieldSetElement>
CheckboxGroup extends HTMLFieldSetElement