• Lenke til nye sider
  • Innholds-snarveier
Installer
as? React.ElementType
OverridableComponent-api
children ReactNode
Link text
className? string
ref? Ref<HTMLAnchorElement>
Link extends HTMLAnchorElement