Beredskapsplan for nav.no

Oppdatert 13. mai 2022
 • Unngå at informasjon om viktige hendelser presenteres som fragmenter, men heller inngår i rett kontekst
 • Unngå at vi overvelder brukerne med informasjon de ikke trenger, eller at vi skaper unødvendig usikkerhet
 • Bruke etablerte komponenter, mønstre og forvaltningsmodeller i tråd med innholdsstrategien, fremfor å ta hasteavgjørelser eller bygge noe nytt
 • 5: Informasjon som hører sammen, står sammen
 • 6: Vi oppdaterer fremfor å lage nytt
 • hvilken tjeneste det gjelder
 • varighet, eventuelt at det jobbes med å fikse
 • eventuelle alternative løsninger i mellomtiden
 • hvilken tjeneste det gjelder
 • varighet, eventuelt at det jobbes med å fikse
 • eventuelle alternative løsninger i mellomtiden
 • hvilken tjeneste det gjelder
 • varighet, eventuelt at det jobbes med å fikse
 • eventuelle alternative løsninger i mellomtiden
 • Varsel om at tjenester er nede bør i størst mulig grad bare vises for de brukerne det er aktuelt for. Slik unngår vi å unngå å skape usikkerhet hos andre brukere
 • Varsel bør står så nær inngangen til berørte tjenester som mulig for å øke sjansen for at brukerne det gjelder får det med seg. De fleste brukere logger inn på tjenester selv om det er driftsmelding på forsiden om nedetid. Det tyder på at mange ikke leser driftsmeldingen fordi den ikke oppfattes som relevant informasjon.
 • Bruk av driftsmelding i header skyver hovedinnholdet på sidene ned for alle brukere. Når denne vises i andre kontekster, gjør det hovedinnholdet mindre tilgjengelig.
 • Se bud 5 i innholdsstrategien, 5: Informasjon som hører sammen, står sammen.
 • Gjøre brukere oppmerksomme på hendelsen
 • Vise hvilke aspekter av produktet som er berørt
 • Lenke til relevante underkapitler
 • Alertboks gjør oppmerksom på hendelsen knyttet til dette aspektet ved produktet
 • Eventuell utdyping av endringene står i brødtekst
 • Når vi informerer i kontekst, øker vi sjansen for at brukerne får all informasjonen de skal ha. Samlet informasjon gjør det enklere å forstå helheten.
 • Nyhetsartikler blir fort utdaterte, og vi risikerer at brukere tror det er gjeldende informasjon
 • Se bud 5 og 6 i innholdsstrategien:
  5: Informasjon som hører sammen, står sammen
  6: Vi oppdaterer fremfor å lage nytt. Vi arkiverer det vi ikke trenger.
 • Gjøre oppmerksom på at det er midlertidige endringer
 • Vise hvilke aspekter av produktet som er berørt
 • Lenke til relevante underkapitler
 • Alertboks gjør på at det er midlertidige endringer knyttet til dette aspektet ved produktet
 • Viser varigheten for endringen
 • Eventuell utdyping av endringene står i brødtekst
 • Når vi informerer i kontekst, øker vi sjansen for at brukerne får all informasjonen de skal ha. Samlet informasjon gjør det enklere å forstå helheten.
 • Nyhetsartikler blir fort utdaterte, og vi risikerer at brukere tror det er gjeldende informasjon
 • Se bud 5 og 6 i innholdsstrategien:
  5: Informasjon som hører sammen, står sammen
  6: Vi oppdaterer fremfor å lage nytt. Vi arkiverer det vi ikke trenger.
 • Se bud 9 i innholdsstrategien: 9: Vi bruker innhold som byggeklosser. Ved å gjenbruke innholdet vårt smart, unngår vi duplisering og ulike versjoner av samme informasjon. Det gir enklere forvaltning for NAV, og skaper mindre usikkerhet for brukeren.
 • Forsiden prioriterer de viktigste brukeroppgavene. Dette er basert på data om hva flest brukere kommer for å gjøre. Varsel til enkeltgrupper skyver viktig innhold for flertallet ned både på forsiden og andre sider på nav.no.
 • Brukere får ofte ikke med seg innholdet i varsel når det har vært på forsiden i lang tid. Når brukere begynner å ignorere varsel, kaller vi det banner blindness. I tillegg er det risiko for å utmatte brukere når varsel tar opp for mye plass på siden.
 • Innsikten vi har samlet viser at de fleste brukere foretrekker å navigere via livssituasjonene fremfor varsel. Det tyder på at de ignorerer varsel og scroller forbi dem uten å lese.
 • Ved å bruke eksisterende innholdstyper, sidemaler og tekniske løsninger, kan vi raskt få ut informasjon. Innholdet vil fungere som en del av den helhetlige strukturen på nav.no, og vi har etablerte forvaltingsmodeller som sikrer at innholdet blir ivaretatt så lenge det skal være på nav.no.