Forside til personbrukere

Oppdatert 22. juni 2022
  • Gjentakende, årvisse saker som orienterer brukerne om noe som er relevant og viktig for mange, og som avlaster kontaktsenteret for henvendelser. Eksempler er utbetaling av feriepenger fra NAV eller spesielle regler for å sende meldekort i julen.
  • Ad hoc-saker som gjelder feil eller uregelmessigheter som angår mange, eller er særlig viktig for en mindre gruppe. NAVs informasjonsplikt tilsier at vi må varsle ved slike hendelser. Hvis det er mulig og sikkert at berørte brukerne kan nås med direkte varsling, er det foretrukken framgangsmåte.