Innholdsstrategi for personbrukerinnhold på nav.no

Oppdatert 22. juni 2022
 • At brukerne enkelt og raskt finner frem og får gjort det de kom for på nettsidene
 • At innholdet er forståelig og skaper trygghet
 • At innholdet til enhver tid er oppdatert og riktig
 1. Hvem er målgruppen for innholdet?

  Alt innhold skal ha en målgruppe. “Allmennheten” er ikke en målgruppe.
 2. Dekker innholdet et behov for målgruppen?
  I så fall hvilket? Hva er grunnen til at dette er interessant for akkurat denne målgruppen? Innholdet må være relevant og løse et problem eller dekke et spesifikt behov.
 3. Dekker dette innholdet et strategisk mål for NAV?
  
I så fall hvilket? Fører dette til reduserte kostnader eller økt brukervennlighet for eksempel? Innholdet må ha en kobling til NAVs mål.
 4. Beskriv et tenkt bruksscenario for dette innholdet

  Hvordan ser du for deg at en bruker finner og benytter seg av dette innholdet?
 5. Hvorfor skal dette innholdet på nettsiden?
  
Hvorfor er nettsiden riktig kanal for dette innholdet? Kan det fungere bedre i andre kanaler? Kanskje det fungerer best som en pressemelding eller et brev?