Slik gjør du det (innholdstype)

Oppdatert 22. juni 2022
 • Ankerlenkene trenger ikke å bruke samme ordlyd som tittelen på kapittelet
 • Ankerlenkene bør formuleres på en mest mulig kortfattet og standardisert måte
 • Ankerlenkene bør ikke forandres for ofte. Hvis lenken blir endret, gi beskjed til kontaktsenteret slik at de kan endre den aktuelle ankerlenken i sitt støttemateriell. Sørg også for at eventuelle brev til innbyggere som bruker denne lenken, blir endret samtidig.
 • Tittel bestående av verb og skjemanavn/det som skal meldes inn, for eksempel "Meld yrkesskade"
 • Innholdstype, her "Slik gjør du det"
 • Piktogram for innholdstypen (likt for alle Slik gjør du det-sider)
 • Informasjon om innholdstype (Slik gjør du)
 • Område (f.eks «Familie» eller «Helse og sykdom»)
 • Målgruppe (Privatperson, Arbeidsgiver eller Samarbeidspartner)
 • Kort ingress som brukes på kort
 • "Kort om"-kapitteltekst
 • æ erstattes med a
 • ø erstattes med o
 • å erstattes med a