Veiviser (innholdstype)

Oppdatert 13. juni 2022
  • æ erstattes med a
  • ø erstattes med o
  • å erstattes med a
  • I Enonic: opprett en ny side med malen “Verktøy-side”
  • I venstrekolonnen på denne siden skriver du lenken til veiviseren i feltet for videresending
  • Nå kan veiviseren hentes inn som et kort på andre sider i Enonic.