Versjonering i Figma

Oppdatert 25. feb. 2022
  • Komponenten jeg bruker vil ikke bli automatisk oppdatert. Jeg må bytte til den nye versjonen manuelt (swap instance).
  • Komponenter jeg har brukt i designet mitt vil ikke miste mine tekst- og stilendringer. Uansett hvor "gammelt" designet er.
  • Jeg vil nå kunne teste betaversjoner og gi tidlig tilbakemelding (mer om det lenger ned på siden).
  • Designsystemet får nå mulighet til å teste konsekvensen av endringer på en sikker måte.
  • Designsystemet bruker kortere tid på å få ut nye komponenter og kan teste sammen med produktteamene.
  • Designsystemet vil informere om endringer i komponenter med produktmerknader (release notes). Vi håper å få dyttet de ut i en Slack-kanal også.