Universell utforming

Lenker

9. aug. 2022
  • Noen skjermlesere informerer brukere at et nytt vindu har åpnet opp, men vanligvis bare etter at brukeren har aktivert lenken. Andre skjermlesere sier ikke ifra i det hele tatt.
  • Brukere av skjermforstørrelsesverktøy, folk som ikke er datakyndige og folk med kognitiv funksjonsnedsettelse kan bli forvirret dersom de ikke får med seg at en ny fane har åpnet opp.
  • Folk kan oppleve lenker som åpner i nye vinduer eller faner som om de har mistet sine andre faner, og det kan være forvirrende når tilbake-knappen ikke fungerer som de forventer.
  • Når brukeren er midt i en prosess
  • Når lenken leder fra en innlogget side til en åpen side
  • Når brukeren har behov for å sammenligne informasjonen fra flere sider samtidig
<a href="http://google.ge" target="_blank">
lenketekst
<svg role="img" aria-labelledby="title-id" [...]>
<title id="title-id">(åpner i en ny fane)</title>
[...]
</svg>
</a>