Subdomener i NAV

Oppdatert 24. feb. 2022
  • Når det handler om kampanjer med avgrenset varighet og klart definert målgruppe.
  • Skal dele informasjon av allmenn interesse, men som ikke er en del av vårt ordinære tjenestetilbud. Eksempler: data.nav.no og design.nav.no.
  • Når målgruppen er interne ansatte.
  • xyz.nav.no​
  • inkludering.nav.no
  • design.nav.no
  • æ -> a
  • ø -> o
  • å -> a