Hvorfor lærende team er løsningen på NESTEN alt

Illustrasjon: Benedicte Blix
Et lærende team med psykologisk trygghet og krav til måloppnåelse som fundament
Illustrasjon: Benedicte Blix
Modell som viser at lærende team både krever høy grad av psykologisk trygghet og stilles til ansvar for å oppnå overordnede mål.
Oversatt fra Hackman (1986).