Vi måler ikke for å måle, men for å redusere usikkerhet

Vi antar at stafett og pasningsøvelser er gøy og fører til høyere støynivå på trening, som vi antar gjør at flere barn er med lenger i fotballen. Målet om at flest mulig skal være med lengst mulig vil også påvirkes av andre faktorer, for eksempel at Parkour plutselig blir veldig populært og fortrenger fotball.
Vi antar at forhåndsutfylling av informasjon fører til at færre inntektsmeldinger korrigeres i ettertid, som vi igjen antar har en positiv effekt på målet om at flere saker behandles automatisk.