Teamtopologi i NAV

Illustrasjon som viser et utsnitt av teamtopologi i NAV, tegnet med figurer kjent fra Team Topologies. Viser at Team Risk tilbyr et delsystem som en tjeneste til Team Bømlo, og at begge disse kjører på NAIS. Viser i tillegg en tenkt situasjon hvor Team sosioteknisk bistår Bømlo med fasilitering.
Et øyeblikksbilde fra NAV som viser Team Bømlo (verdistrøm), Team Risk (subsystem), NAIS (plattform) og Team Sosioteknisk (tilrettelegging) og hvordan disse samhandler – gitt en tenkt situasjon hvor sistnevnte bistår Team Bømlo. Stiplet sirkel indikerer at Team Sosioteknisk bistår med fasilitering. Trekantene opp fra NAIS og Team Risk indikerer X-as-a-service, og at begge disse to er tjenestetilbydere. Team Risk tilbyr et subsystem, som en tjeneste, til Team Bømlo. Både Team Bømlo og Team Risk kjører på NAIS-plattformen.