Jeg blir møtt på min situasjon og behov

15. juli 2022
  • så enkelt å bruke at du får det til første gang du prøver. Vi deler opp oppgaven for deg i små enkle trinn - ett trinn om gangen.
  • så forståelig at du ikke trenger å vite noe om NAVs språk, tjenester og organisering for å bruke nettstedet. Du skal enkelt forstå dine rettigheter og muligheter uten hjelp.
  • Jeg skal møte deg med respekt og høflighet
  • Jeg avklarer effektivt sammen med deg hva du trenger hjelp til
  • Jeg skal gi deg riktig veiledning i rett kanal