NAV er min støttespiller

15. juli 2022
  • Vi skal møte brukerne på en støttende måte. Det skal være synlig i tone og språk, utforming av lokaler, timing, bilder og ikoner.
  • Vi skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å forstå hva som oppleves støttende, og hvordan dette varierer for ulike brukergrupper og ulike livssituasjoner.
  • NAV må i alle ledd legge til rette for å sikre at ansatte får rom og mulighet til å møte folk som en støttespiller.