Ti designprinsipper for saksbehandlingsløsning

3. januar 2024
Grafisk framstilling av hovedpunktene fra artikkelen. Bildet skiller mellom de 5 første prinsippene, som er knyttet til design av funksjon og støtte i flatene, og de 5 siste, som handler om å designe flyten i og fordeling av arbeid.
Publisert: 3. januar 2024