Retningslinjer for design av mikrofrontends

30. juni 2023
To kort med blå marger som viser paddingen for todelte kort. Det første kortet viser padding for mobil-komponenter, det andre for desktop.
To like kort som inneholder tittel, beskrivelse, tag og chevron. I kort 2 har tittel fått understrek, skyggen er mer markant og chevron har flyttet seg litt til høyre
To like kort som inneholder tittel, beskrivelse og to knapper. Den ene er en primær-knapp (blå fyllfarge og hvit skrift), mens den andre sekundær (ingen fyllfarge. Blå ramme og blå tekst). I kort 2 har primærknappen fått en kraftigere blåfarge, mens sekundærknappen har fått en lyseblå fyllfarge.
To like todelte kort som inneholder tittel, ikon og chevron i headeren, og beskrivelse og tag i nederste del av kortet. I kort 2 har tittel fått understrek, skyggen er mer markant og chevron har flyttet seg litt til høyre.
To like todelte kort som inneholder tittel og chevron i header, og beskrivelse en primær-knapp (blå fyllfarge og hvit skrift) i den nederste delen av kortet. I kort 2 har primærknappen fått en kraftigere blåfarge, ellers er ingenting endret.
Tre kort med plassering av chevron på forskjellige steder. Fra venstre til høyre: Kort 1 er et todelt kort hvor tittel og chevron er plassert i den øverste delen (header). Body (nederste delen av kortet) inneholder beskrivelse og to knapper. Kort 2 har kun tittel og beskrivelse. Chevron er plassert i midten til høyre. Kort 3 har en tittel og beskrivelse øverst til venstre. Tag og chevron er plassert i footeren (i bunnen av kortet).
To kort i ulik høyde. Første kort har en pil som viser hvordan kortet skal tilpasse seg kortet det står ved siden av
Publisert: 30. juni 2023