Tag

GithubYarn FigmaEndringslogg
Send innspill
  • Statisk metadata
  • Kommunisere fremdrift, kategori, status eller prosess
  • Om du vil koble noe sammen med en link
  • Om du trenger en knapp foreslår vi Button-komponenten
  • Om du trenger å filtrere innhold kan du vurdere Chip-komponenten, som er tilpasset dette formålet
Tags i 3 størrelser
TokenFallback
--ac-tag-error-border--a-border-danger
--ac-tag-error-bg--a-surface-danger-subtle
--ac-tag-error-text--a-text-default
--ac-tag-error-filled-bg--a-surface-danger
--ac-tag-error-filled-text--a-text-on-danger
--ac-tag-success-border--a-border-success
--ac-tag-success-bg--a-surface-success-subtle
--ac-tag-success-text--a-text-default
--ac-tag-success-filled-bg--a-surface-success
--ac-tag-success-filled-text--a-text-on-success
--ac-tag-warning-border--a-border-warning
--ac-tag-warning-bg--a-surface-warning-subtle
--ac-tag-warning-text--a-text-default
--ac-tag-warning-filled-bg--a-surface-warning
--ac-tag-warning-filled-text--a-text-on-warning
--ac-tag-info-border--a-border-info
--ac-tag-info-bg--a-surface-info-subtle
--ac-tag-info-text--a-text-default
--ac-tag-info-filled-bg--a-surface-info
--ac-tag-info-filled-text--a-text-on-info
--ac-tag-neutral-border--a-border-default
--ac-tag-neutral-bg--a-surface-neutral-subtle
--ac-tag-neutral-text--a-text-default
--ac-tag-neutral-filled-bg--a-surface-neutral
--ac-tag-neutral-filled-text--a-text-on-neutral
--ac-tag-alt-1-border--a-border-alt-1
--ac-tag-alt-1-bg--a-surface-alt-1-subtle
--ac-tag-alt-1-text--a-text-default
--ac-tag-alt-1-filled-bg--a-surface-alt-1
--ac-tag-alt-1-filled-text--a-text-on-alt-1
--ac-tag-alt-2-border--a-border-alt-2
--ac-tag-alt-2-bg--a-surface-alt-2-subtle
--ac-tag-alt-2-text--a-text-default
--ac-tag-alt-2-filled-bg--a-surface-alt-2
--ac-tag-alt-2-filled-text--a-text-on-alt-2
--ac-tag-alt-3-border--a-border-alt-3
--ac-tag-alt-3-bg--a-surface-alt-3-subtle
--ac-tag-alt-3-text--a-text-default
--ac-tag-alt-3-filled-bg--a-surface-alt-3
--ac-tag-alt-3-filled-text--a-text-on-alt-3