Finn brukernes viktigste oppgaver med toppoppgavemetoden

15. august 2023
Vi gjennomfører jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) — og gjør fortløpende tiltak. Til bruk utenfor NAV, anbefaler vi at det gjennomføres egne vurderinger.
Publisert: 23. februar 2022