Test universell utforming i alle faser av produktutviklingen