Jeg blir inkludert

15. juli 2022
  • Vi involverer brukerne ved å regelmessig brukerteste tjenestene våre med folk med en bred spekter av funksjonsnedsettelser.
  • Vi designer for ytterpunktene. “Vi bør og skal som designere og som utviklere og som en gruppe som lager produkter og tjenester for brukere sørge for at vi designer for ytterpunktene i samfunnet, for de som virkelig har behovet,” sier seksjonsleder for design Fredrik Scheide. “Og ytterpunktene, det er der vi har behov for å gjøre en ekstra innsats for å sørge for at vi faktisk ikke ekskluderer noen."
  • Universell utforming er en del av alle faser i utviklingen av produktene og tjenestene våre, fra innsikt, spesifisering og design til utvikling og testing.
  • Vi ser lovkravene som et utgangspunkt, ikke endemålet. Vi skjønner at WCAG kan hjelpe oss med å tilby tilgjengelige løsninger, men det å følge standarden garanterer ikke en god brukeropplevelse.
  • Vi satser på kompetanse og kompetansedeling. Vi som jobber med produktutvikling både deltar i og fasiliterer fagsamlinger, konferanser og kurs med fokus på universell utforming.