Jeg får tillit og muligheter

15. juli 2022
  • Vi jobber kontinuerlig med innsikt og å lære mer om behov og opplevelser
  • Vi jobber for å være transparente og åpne
  • Vi overvåker risikoen for svekket tillit til systemet
  • Vi ivaretar enkeltmenneskene og fellesskapet
  • Vi forholder oss til oppdraget, rammer og ansvar
  • Følelser skal møtes med følelser. Det handler om se og møte hverandre som mennesker.
  • Brukerne skal anerkjennes og sees
  • Vi skal utvise enighet knyttet til utfordringer vi ser
  • Vi skal bruke ord som alle kan forstå. Ingen skal ha behov for å kjenne til juridisk fagord eller NAVs begreper for å forstå tekstene på nav.no.
  • Vi skriver enkelt, tydelig og konkret.