Flere får gjort det de kom for på nav.no og færre ringer

30. oktober 2023
Linjegraf som viser andelen innbyggere som får gjort det de kom for på nav.no. Beskrives i neste avsnitt
Linjegraf som viser andelen innbyggere som får gjort det de kom for på nav.no fra Q3 i 2019 til og med Q3 i 2023.Kilde: Kvartalsvis toppoppgavemåling for personbrukere på nav.no
Bargraf som viser antall tusen henvendelser til kontaktsenteret fra 2019 til og med 2023. Beskrives i neste avsnitt
Bargraf som viser antall tusen henvendelser til kontaktsenteret fra 2019 til og med 2023. Kilde: Statistikk fra NAV Kontaktsenter
bargraf som viser netto endring antall tusen henvendelser på kontaktsenteret. Beskrives i neste avsnitt.
Bargraf som viser netto endring i antall tusen henvendelser på kontaktsenteret fra Q3 2019 til og med Q3 2023Kilde: Statistikk fra NAV Kontaktsenter
Publisert: 30. oktober 2023