Slik gikk det med ny forside

20. januar 2023
En graf med svar fra spørsmål. Grafen er beskrevet i neste avsnitt.
Grafen viser andelen som skal "finne ut hva jeg har rett til" på nav.no. Gjennomføringsgraden har økt fra 45% til 56% henholdsvis for Q3 i 2021 og 2022, en økning på 11 prosentpoeng.Kilde: Toppoppgavemåling på nav.no Q3 2021 og 2022
En graf med svar fra spørsmål. Grafen er beskrevet i neste avsnitt.
Grafen viser andelen som skal "finne ut hva jeg har rett til" på nav.no. Gjennomføringsgraden har økt fra 41% til 52% henholdsvis for Q4 i 2021 og 2022, en økning på 11 prosentpoeng. Kilde: Toppoppgavemåling på nav.no Q4 2021 og 2022
Slik så den gamle forsiden ut
Slik så den gamle forsiden ut
Den nye forsiden
Den nye forsiden
Bildet viser skjermbilder av forsiden på PC og mobil, og tiden det tok brukere å navigere til kjerneinnholdet før og etter lansering. Funn oppsummert i neste avsnitt.
Bildet viser tiden det tok innbyggere å navigere til kjerneinnholdet før og etter lansering.Kilde: Median tidsbruk for å finne kjerneinnhold fra forsiden, før og etter lansering. Logget med Amplitude
En graf med svar fra spørsmål. Grafen er beskrevet i neste avsnitt.
Grafen viser andel av respondenter som mener at forsiden oppleves som vennlig, og andel som mener at forsiden er ryddig og oversiktligKilde: Måling fra skissetester utført med Uxtweak
Graf som viser antallet som bruker søket og chatbot på nav.no. Funn oppsummert i neste avsnitt.
Grafen viser antallet som bruker søket og chatbot på nav.no i løpet av 2022. Etter lansering 28 juni så vi at andelen som bruker søket doblet seg mens bruk av chatbot ble tilsvarende halvert.Kilde: Logging av søk og chatbot-økter med Amplitude og statistikk fra kontaktsenteret
Publisert: 20. januar 2023