Ny forside på nav.no

15. juni 2022
Graf som viser antall sider i ny mal, fra 0 i mai 2021 til over 80 i juni 2022. Sammen med dette vises utvikling i gjennomføringsgrad for brukeroppgaven "Finne ut hva jeg har rett til i min situasjon" Q3 2021: 45 %, Q4 2021: 41 %, Q1 2022: 53 %, Q4 2022: 62 %
Grafen viser antall sider i ny struktur og mal på nav.no. Gjennomføringsgraden viser andel brukere som oppgir at de fant ut hva de hadde rett til på nav.no.
Skjermbilde av forsiden på nav.no
Slik så forsiden ut
Oversikt over de 37 livssituasjonene som er kartlagt for nav.no
Livssituasjonene vi har kartlagt
Resultater fra spørreundersøkelse. Respondentene har tatt stilling til påstandene "Forsiden oppleves som vennlig" og "Forsiden oppleves som ryddig og oversiktlig".
Kilde: Skissetest av eksisterende forside, mai 2022
Bilde av den nye forsiden
Den nye forsiden
Skjermbilde av områdeinngangene på forsiden
Områdeinngangene på forsiden
Skjermbilde av områdeside med inngang til livssituasjoner
Områdeside for Familie og barn
Skjermbilde av
Snarveiene
Skjermbilde av Min side-seksjonen med inngang til Mine utbetalinger, Innboks og Send meldekort
Min side-innganger på forsiden
Skjembilde av Aktuelt-seksjonen på forsiden. Bildet viser inngang til to nyhetssaker
Aktuelt-seksjonen på forsiden
Skjembilde av inngang til chat og inngang til kontakt oss-siden
Kontaktinformasjon på områdesider og andre sider
Fargepalett med hovedfarger og støttefarger
Visuelt hierarki for illustrasjoner (nivå 1), piktogram (nivå 2) og ikoner (nivå 3)
Forsiden på nav.no for PC
Nav.no på mobil
Publisert: 15. juni 2022