Universell utforming

Deaktiverte tilstander (disabled states)

8. aug. 2022
  • For å vise at et valg ikke er relevant per daværende tidspunktet, men kan bli relevant i fremtiden.
  • For å vise at et skjema ikke er utfylt riktig eller ikke er ferdig utfylt ennå.
  • For å vise at et element ikke kan endres («read only»).
  1. Sikre at komponenten kan allikevel oppfattes og forstås av alle, inkludert folk som er svaksynte, folk som bruker enheter med dårlig skjerm og de som sitter i omgivelser med sterk lys, i tillegg til folk som ikke er datakyndige og folk med kognitiv funksjonsnedsettelse.
  2. Sørg for at brukeren ikke må gjette for å vite hvorfor elementet ikke er aktuelt. Gi folk informasjon om hvorfor valget er deaktivert. Sørg for at alle får tilgang til informasjonen—dvs., den skal ikke bare være tilgjengelig på hover.
  3. Bruk andre grafiske midler i tillegg til farge for å skille mellom aktive og ikke-aktive valg.