Endringslogg

Oppdatert 17. juni 2022
  • --navds-shadow-card
  • --navds-shadow-popover
  • ds-react 0.19.0
  • ds-css 0.18.0
  • <Tooltip />, Hybrid mellom "title"-attributt og popover
  • <ReadMore />, Mindre ekspanderbart panel som kan vise tekst.
  • <Stepper />, vertikal stepper. Horisontal versjon kommer etterhvert og vil erstatte dagens "StepIndicator"
  • <Search variant="simple" />, Søkekomponenten har fått en ny variant "simple" uten knapp. "Tertiary"-variant er også erstattet med "secondary"
  • 2xlarge -> xlarge (xlarge er bumpet fra 32px -> 40px)
  • xlarge -> large (large er bumpet fra 28px -> 32px)