Situasjon (innholdstype)

Oppdatert 13. juni 2022
 • Ved å bygge opp informasjon rundt situasjoner folk kjenner seg igjen i, blir det enklere å navigere på nettstedet. Også når man ikke kjenner til NAVs produkter fra før.
 • Ved å sette produktene i en kontekst, blir det enklere å forstå hva man kan ha rett til og vil lese mer om. Da blir det enklere for folk å få hjelpen de har rett til fra NAV.
 • Ved å vise frem hele NAVs tilbud, på tvers av kapittel i lovverket og NAVs internorganisering, bretter vi ut hele verktøykassen vår og setter brukeren i førersetet.
 • Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor sier: «Viktige situasjoner og livshendelser for brukerne skal velges som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester. Ved å ta utgangspunkt i en livshendelse setter vi brukeren i sentrum.»
 • Ankerlenkene trenger ikke å bruke samme ordlyd som tittelen på kapittelet/seksjonen
 • Ankerlenkene bør formuleres på en mest mulig kortfattet og standardisert måte
 • Ankerlenkene bør ikke forandres for ofte. Hvis lenken blir endret, gi beskjed til kontaktsenteret slik at de kan endre den aktuelle ankerlenken i sitt støttemateriell åpner lenken i ny fane. Sørg også for at eventuelle brev til innbyggere som bruker denne lenken, blir endret samtidig.
 • Situasjonsnavnet
 • «Dette kan du ha rett til» (situasjoner for innbyggere) eller "Dette må du som arbeidsgiver vite nå" (situasjoner for arbeidsgivere)
 • Unikt ikon for livssituasjonen
 • meningsbærende overskrift for tilbudet. Tittelen kan gjerne nevne tilbudet + aktøren, for eksempel Bostøtte fra Husbanken eller Foreldresupport fra Mental Helse.
 • en kort ingress som beskiver tilbudet, typisk én setning
 • kategori for tilbudet, for eksempel Pengestøtte fra Husbanken eller Rådgivingstjeneste fra Mental Helse
 • lenke til aktuell side på aktørens nettsider
 • Informasjon om innholdstype (situasjon)
 • Område (f.eks «Familie» eller «Helse og sykdom»)
 • Målgruppe (Privatperson, Arbeidsgiver eller Samarbeidspartner)
 • Språk (Bokmål, nynorsk, samisk eller engelsk eller eventuelle andre språk)
 • Kort ingress som brukes på livssituasjonskort
 • æ erstattes med a
 • ø erstattes med o
 • å erstattes med a
 • Feil i utgående lenker
 • Manglende tekst eller innhold i elementer
 • Innhold som er i strid med retningslinjer for universell utforming.
 • Avpubliser alle gamle sider som skal erstattes og sett opp gode redirects. I e-læringen "Publisering på nav.no for sentrale enheter" åpner lenken i ny fane er det en huskeliste for når du skal publisere en ny produktside - for produktområder/team. Ta kontakt med nav.no-redaksjonen hvis det gjelder sider i Enonic.
 • Gi beskjed til kontaktsenteret i god tid slik at de kan oppdatere lenker i sitt materiell
 • Sjekk om lenker i brev til brukere berøres og endre eventuelt disse
 • Gjennomfør nye målinger for å se effekten av endringene
 • Sett av tid til å forvalte innholdet, f.eks jevnlige redaksjonsmøter, årshjul og/eller faste målinger eller spørreundersøkelser
 • Sett opp en kanal der kontaktsenteret kan melde inn behov og tilbakemeldinger