Prinsipper for brukeropplevelse på interne flater

Oppdatert 25. feb. 2022
 • At jeg forstår formålet med et system, og hvordan det samhandler med andre systemer i NAV.
 • At det er tydelig for meg hvilket system som skal brukes til å utføre oppgaven min.
 • At systemet støtter meg i å utføre oppgavene mine i henhold til gjeldende regler og praksis, men tillater at jeg utviser faglig skjønn.
 • At systemet lar både uerfarne brukere og eksperter skape verdi. Jeg opplever mestring og progresjon etterhvert som jeg lærer systemet.
 • At systemet støtter at ulike fagpersoner har ulike oppgaver, bruksmønster og funksjonsevne.
 • At systemene er tilpasset min arbeidshverdag og mitt utstyr.
 • At endringer i systemene er hensiktsmessige, og skjer i takt med at rutiner og oppgaver i NAV endres.
 • At det er en enkel og effektiv arbeidsflyt mellom ulike systemer og roller.
 • At jeg ikke trenger å utføre manuelle oppgaver der systemet kan gjøre oppgaven for meg.
 • At jeg har enkel tilgang til all informasjon og funksjonalitet som er nødvendig for å utføre oppgaven min.
 • At det er enkelt for meg å fokusere på det som er viktig for at jeg skal kunne utføre oppgaven min.
 • At systemet ikke forstyrrer meg unødvendig.
 • At jeg ikke trenger å vente på systemet.
 • At systemet har konsistent bruksmønster, og at jeg også kan gjenkjenne bruksmønster fra andre NAV-systemer.
 • At jeg kan stole på at systemet alltid virker, og at jeg ikke mister noe av arbeidet mitt.
 • At informasjon er korrekt og konsistent på tvers av systemer.
 • At jeg får støtte fra systemet til å ta de riktige valgene og registrere korrekte data.
 • At jeg kan oppdage og korrigere feil på en enkel måte.
 • At det er tydelig for meg hvordan det jeg gjør påvirker og vises for brukeren.
 • At automatiserte prosesser er forutsigbare og forståeligeDenne siden er for tiden under oppussing.