Brukerinnsikt om NAVs IT-løsninger

graf fra dashboard i Jira som viser ansvarlig gruppe for saker