Hva møter personer som logger inn på nav.no?

Sms-visning på telefon med overskrift NAV og tekst: Hei! Du har fått en ny oppgave fra NAV. Logg inn på NAV for å se hva oppgaven gjelder. Vennlig hilsen NAV
Eksempel på sms-varsel med anbefalt tekst
Utsnitt av forsiden av nav.no med logg inn-knapp i høyre hjørne
Forsiden på nav.no med inngang til å logge inn
Min side: Inngang til varsler, utbetalinger, innboks og saker.
Min side etter innlogging på nav.no. Inngang til varsler, utbetalinger, innboks og saker.
Skjermbilde som viser innhold i Min side fra testmiljø. Med varsler og utkast, 9 nye meldinger i innboks og rød markering  i toppmenyen
Innlogget testperson med aktive varsler. Rød markering vises i toppmenyen. Varsel-panelet på Min side viser antall varsler gruppert etter type. Inngangen til innboks viser også antall nye meldinger her.
Min side med varselbjella i toppmenyen ekspandert og utdrag av varsler vises i en liste
Når du trykker på varselbjella, åpnes en liste med aktive varsler.
Skjermbilde som viser bokser på en nettside og hvordan de er plassert i forhold til hverandre
Stilisert versjon av Min side og hvilke deler den består av
Min side vises på en liten mobilskjerm. Nynorsk tekst er valgt. Overskriften er: Hei, Smal Tiger
Mi side på mobil. Testbrukeren har ingen nye varsler. Har inngang til AAP og dialog med veileder
Skjermbilde av Min side utsnitt på mobil i testmiljø. Testpersonen har 9 nye meldinger i innboks, ingen dokumenter i dokumentarkivet. Får egen seksjon Kan være aktuelt for deg med inngang til Pensjonskalkulator
Kan være aktuelt for deg-seksjon nederst på siden, med inngang til pensjonskalkulator
Nederste del av Min side med engelsk versjon av liste over innloggede tjenester
Nederste del av Min side med liste over innloggede tjenester og footer