Produktstrategi skal gi bedre beslutningsgrunnlag

13. januar 2023
Venndiagram med fire sirkler: gjennomførbarhet, verdi, levedyktighet og brukbarhet.
Publisert: 13. januar 2023