Produktstrategi skal gi bedre beslutningsgrunnlag

Venndiagram med fire sirkler: gjennomførbarhet, verdi, levedyktighet og brukbarhet.