Situasjonsside (sidetype)

Header for situasjonen "Venter eller har nylig fått barn"
Innholdsmeny for situasjonen "Venter eller har nylig fått barn"
Varehyllen gir inngang til tre produkter: svangerskapspenger, foreldrepenger og engangsstønad
Brødtekst og kort som lenker videre til aktuelle tilgrensende situasjoner
Inngang til tilbud fra andre aktører i løpende tekst
Eksempel på inngang til tilbud fra andre aktører i løpende tekst, hentet fra situasjonen "Trenger hjelp til å fullføre utdanning"
Inngang til andre aktører i seksjonen Andre som kan hjelpe
Eksempel på inngang til tilbud fra andre aktører hentet fra situasjonen "Er helt eller delvis alene med barn"