Slik gjør du en lavterskel brukertest av tekst

Skjema med kolonner for målgruppe, hovedhensikt og brukeroppgaver. Hver kolonne har støttespørsmål for å gjøre skjemaet enklere å fylle ut.
Skjema med kolonner for målgruppe, hovedhensikt og brukeroppgaver. Hver kolonne har støttespørsmål for å gjøre skjemaet enklere å fylle ut.
Papirark der teksten er markert med grønt og gult
Papirskjema med kolonner for utfylling til bruk i gerilijatesting
Person som peker på mobilutgaven av nav.no
Brukersitat: Det var mye ord for å forklare noe. Innholdet forsvinner med så mange ord rundt.
Brukertest av tekst gir deg tilbakemeldinger som er tydelige og nyttige.
Brukersitat: "Når ordene har flere enn tre stavelser, da faller jeg av".