Test skisser og prototyper med UXtweak

30. november 2022
Vi gjennomfører jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) — og gjør fortløpende tiltak. Til bruk utenfor NAV, anbefaler vi at det gjennomføres egne vurderinger.
Publisert: 2. august 2022