Versjonering i Figma

Oppdateringer av komponenter i Figma
Versjoinering av komponenter i Figma
Ved å sette en _ først i komponentnavnet blir den avpublisert