Produkt (innholdstype)

Oppdatert 13. juni 2022
 • Det reduserer usikkerhet for innbyggerne og øker sjansen for at de får all viktig informasjon.
 • Én side per produkt bedrer søket vårt, både internt på nav.no og hos søkemotorene.
 • Kontaktsenteret får én lenke å dele med innbyggere når de har tipset om en konkret stønad eller tjeneste.
 • Det gjør det mulig å bruke produktene våre som «byggeklosser» på nav.no, slik at vi kan sette dem sammen på ulike måter i ulike kontekster. For eksempel for en livssituasjon eller per område eller per produkttype. Det muliggjør ulike typer navigasjon og ulike innfallsvinkler til innholdet på nav.no.
 • Det gir enklere forvaltning og bedre oversikt over innhold og ansvar internt.
 • En mest mulig felles oppbygging av struktur når NAV forklarer hvert enkelt produkt gjør det enklere for innbyggere å vite hvilke seksjoner på siden de kan forvente å finne det de leter etter. (Se “Forslag til innhold”)
 • Innbyggerne finner raskere frem på egenhånd uten hjelp slik at Kontaktsenteret kan få frigjort tid til å håndtere mer komplekse henvendelser.
 • Ankerlenkene trenger ikke å bruke samme ordlyd som tittelen på kapittelet
 • Ankerlenkene bør formuleres på en mest mulig kortfattet og standardisert måte
 • Ankerlenkene bør ikke forandres for ofte. Hvis lenken blir endret, gi beskjed til kontaktsenteret slik at de kan endre den aktuelle ankerlenken i sitt støttemateriell (Navet). Sørg også for at eventuelle brev til innbyggere som bruker denne lenken, blir endret samtidig.
 • Produktnavnet
 • Produkttype (f.eks «Pengestøtte», «Rådgiving» eller «Kurs»)
 • Unikt piktrogram for produktet
 • Barnet er født før 1. oktober 2021
 • Barnet er født etter 1. oktober 2021
 • Informasjon om type produkt (f.eks «Pengestøtte» eller «Råd og veiledning»)
 • Område (f.eks «Familie» eller «Helse og sykdom»)
 • Målgruppe (Privatperson, Arbeidsgiver eller Samarbeidspartner)
 • Språk (Bokmål, nynorsk, samisk, engelsk eller eventuelle andre språk)
 • Relevante produktdetaljer (saksbehandlingstider, utbetalingsdatoer og/eller satser) Når disse detaljene ligger i metadataene i Enonic, vises produktet i relevante oversikter.
 • Kort ingress som brukes på produktkort.
 • Sikrer deg inntekt når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt er sykt.
 • Dekker utgifter til studieavgift, semesteravgift og eksamensgebyr når du tar utdanning og er alene med barn.
 • æ erstattes med a
 • ø erstattes med o
 • å erstattes med a
 • Produktsidemal i designsystemet
 • Feil i utgående lenker
 • Manglende tekst eller innhold i elementer
 • Innhold som er i strid med retningslinjer for universell utforming.
 • Avpubliser alle gamle sider som skal erstattes og sett opp gode redirects. I e-læringen "Publisering på nav.no for sentrale enheter" er det en huskeliste for når du skal publisere en ny produktside - for produktområder/team. Ta kontakt med nav.no-redaksjonen hvis det gjelder sider i Enonic.
 • Gi beskjed til kontaktsenteret i god tid slik at de kan oppdatere lenker i sitt materiell
 • Sjekk om lenker i brev til brukere berøres og endre eventuelt disse
 • Gjennomfør nye målinger for å se effekten av endringene
 • Sett av tid til å forvalte innholdet, f.eks jevnlige redaksjonsmøter, årshjul og/eller faste målinger eller spørreundersøkelser
 • Sett opp en kanal der kontaktsenteret kan melde inn behov og tilbakemeldinger