Modenhetsskalaen skal hjelpe oss til å stoppe opp

Modell som viser fasene gjennom et utviklingsløp: Forstå problemet, utforske løsning, bekrefte verdi, bygge produkt, opprettholde produktverdi.