Produktside (sidetype)

Skjembilde av produktsideheader for AAP
Ingresstekst i kort om-seksjonen
Innholdsmeny for utvidet barnetrygd
Inngang til lovteksten om sykepenger
To situasjonskort
Fra produktsiden til stønad til barnetilsyn. Her tipses bruker om en annen pengestøtte som kan være relevant. Kort med inngang til tilleggsstønader.
Liste med tre trekkspill, et for hvert reisemål.
Brødtekst etterfulgt av les mer-komponent med tittel "Hvordan trekkes egenandelen?"
Utvidbart kort med tittelen "Saksbehandlingstider"