Vi pusser opp malene: Ny struktur fungerer!

23. januar 2024
Eksempel på oppgave i test for alderspensjonsside (dagens struktur)
Eksempel på oppgave i test for alderspensjonsside (dagens struktur)
Eksempel på oppgave i test for alderspensjonsside (foreslått struktur)
Eksempel på oppgave i test for alderspensjonsside (foreslått struktur)
Collage av skisser på ny innholdsmeny
Vi er i gang med å eksperimentere med skisser og ny innholdsmeny
Publisert: 23. januar 2024