Vi pusser opp malene: Hvorfor det?

12. september 2023
Gamle sidemaler der både informasjon om lokalkontor, ytelser og nyheter bruker samme sidemal
Gamle maler ble brukt til både nyhetsartikler, oversikter, informasjon om lokalkontor og produkter.
Nye og ulike maler for innholdstypene nyhetsartikkel, oversikt, lokalkontor og produkt
Innholdstypene har fått egne maler
Alle 12 maler for de ulike innholdstypene på nav.no
De 12 ulike innholdstypene med egne maler vi bruker i dag
Publisert: 12. september 2023