Vi pusser opp malene: Justeringer i dagens produktsidemal

7. februar 2024
De tre ulike strukturene for pengestøtter, hjelpemidler og tjenster og tiltak
Strukturene for pengestøtter, tjenester og tiltak og hjelpemidler for personbrukere
Skjermbilde av ny mal med innholdsmeny til venstre for hovedkapitlene, og oversikt over underkapitler i innholdsspalten til høyre
Bilde fra brukertest. Testpersonen løser oppgaven på PC mens en observatør noterer
Filter på produktside
Ulik bruk av trekkspill-komponenten
Liste med tre trekkspill som viser ulike reisemål
Read more-komponenten med tekst "Hva regnes som trygdetid?"
Utvidbart kort med teksten "Satser"
To ulike sider med kort om-tekst og inngang til situasjoner. Teksten om AAP er så lang at situasjonene ikke vises.
Produktkort, oversikt og søkeresultat
Produktkort, oversikt og søkeresultat
Toppen av produktsiden for sykepenger med en kort ingresstekst.
Overskriften er "Andre tilbud", så følger teksten "Mer informasjon til deg som", før det er inngang til to ulike situasjoner
Seksjonen "Hva sier loven?"
Produktsiden for AAP før og etter justering
Produktsiden for AAP før og etter justering
Publisert: 7. februar 2024