Led ditt team til å lykkes med uu

Sammenlignet med hva det koster å fikse bugs i designfasen, koster det 5 ganger mer å fikse bugs i implementasjon, 10 ganger mer i integrasjonstesting, 15 ganger mer i betatesting og 30 ganger mer etter lansering.
Jo tidligere du fanger opp issues, jo billigere de er å fikse. Kilde: IBM, "Minimizing code defects to improve software quality and lower development costs"