Ny skjemaoversikt på nav.no

5. juni 2023
Den gamle skjemaveilederen
Den gamle skjemaveilederen
Undersøkelsen av dagens skjemaveileder viser at det var mye enklere å finne frem for de som hadde brukt veilederen før.
Undersøkelsen av dagens skjemaveileder viser at det var mye enklere å finne frem for de som hadde brukt veilederen før.
Separate innganger til å søke, å ettersende og å klage
Separate innganger til å søke, å ettersende og å klage
Den nye oversikten har tydelige innganger per målgruppe, her vises eksempelet arbeidsgiver.
Den nye oversikten har tydelige innganger per målgruppe, her vises eksempelet arbeidsgiver.
NAVs samarbeidspartnere har fått innganger basert på rolle
NAVs samarbeidspartnere har fått innganger basert på rolle
Alle søknader og skjema for uføretrygd, samlet under uføretrygd-oppføringen i oversikten
Alle søknader og skjema for uføretrygd er samlet under uføretrygd-oppføringen i oversikten
Inngangen til dagpengesøknaden
Inngangen til dagpengesøknaden
Mellomsteg som viser valg mellom digital innsending av dagpengesøknadenog innsending i posten
Et mellomsteg i søknaden reduserer kompleksiteten for den som søker og gir informasjon om hva de ulike innsendingsvalgene innebærer
Valg mellom flere papirsøknader for dagpenger
Velger man innsending i posten, kommer man til valg mellom de ulike papirskjemaene der det er flere
Tydelig inngang til mer informasjon om temaet avklaring
Tydelig inngang til mer informasjon om temaet avklaring
Søkefelt, område- og typefiltre
Produktoversikten har fått søkefelt, område- og typefiltre
Mange valgte områdesidene som inngang for søknad, som her der oppgaven var å søke om utvidet barnetrygd, og mange brukere valgte området Familie og barn.
Mange valgte områdesidene som inngang for søknad, som her der oppgaven var å søke om utvidet barnetrygd, og mange brukere valgte området Familie og barn. Dette ivaretas i konseptet ved at oversikt og produktsider er tettere knyttet sammen.
I klikktesten fikk vi for eksempel tydelig input på at 'Ettersendelse' var et tydelig triggerord.
I klikktesten ga oss tydelig input på at 'Ettersendelse' var et tydelig triggerord, her i kombinasjon med pensjonssøknad.
Før: filtre og søk var først plassert til høyre. Med denne plasseringen ble de lite brukt av testpersonene.
Før: Filtre og søk var først plassert til høyre. Med denne plasseringen ble de lite brukt av testpersonene.
Etter: Med ny plassering i topp ble søk og filtre brukt i mye større grad. Dette er viktig funksjonalitet for å finne frem i NAV sine 300 søknader og skjemaer.
Etter: Med ny plassering i topp ble søk og filtre brukt i mye større grad. Dette er viktig funksjonalitet for å finne frem i NAV sine 300 søknader og skjemaer.
Fra gerilijatesten av ny produktoversikt
Gerilijatesten viste at mange valgte søkefeltet for å finne frem i skjemaene.
Publisert: 5. juni 2023