Ny forside på nav.no

15. juni 2022
 • Flere folk tok forsiden i bruk, fra 80% til 90%.
 • Fluktraten (bounce rate) falt fra 22% til 9.4%.
 • Og viktigst av alt: flere folk fikk gjort det de kom for på nettsiden, fra 52.5% til 57%.
 • At flere får gjort det de kom for på nav.no
 • At forsiden blir en god og funksjonell inngangsport til innholdet, i tråd med innholdsstrategien
 • Like god brukeropplevelse på PC og mobil
 • At forsiden oppleves som ryddig, oversiktlig og vennlig
 • Strengere prioritering av innhold, basert på brukerinnsikt
 • Tydeligere visuelt hierarki og inndeling i seksjoner
 • Møte gruppen som er nye for NAV på en inviterende og oversiktlig måte
 • Gjøre det raskt og enkelt for de rutinerte brukerne å løse oppgavene sine.
 • Gi direkte inngang til sentralt innhold for innloggede brukere
 • Et friskere og vennligere visuelt design som henger bedre sammen med designet av de nye innholdstypene vi har introdusert på nav.no gjennom året.
 • At forsiden oppleves som ryddig, oversiktlig og vennlig
 • Bedre visuell sammenheng mellom forsiden og de nye innholdstypene vi har introdusert på nav.no gjennom året.
 • Støtte og forsterke både den nye innholdsarkitekturen og navigasjonsstrukturen på forsiden også i det visuelle.
 • En rikere og varmere fargepalett som fjerner det grå uttrykket og gir et friskere og vennligere inntrykk.
 • Nye illustrasjoner. Disse er større, mer komplekse og mer fargerike enn piktogrammene vi bruker forøvrig på nye innholdstyper. Det har vi gjort for å skape et tydelig hierarki der områdene er overordnet situasjoner og produkter.
 • Nye varianter av designkomponenter, i tråd med målene for de visuelle justeringene.
 • Tydeligere visuelt hierarki gjennom bevisst fargebruk og inndeling i seksjoner som grupperer innholdet
 • Ny layout i samme gridsystem som de andre nye sidemalene skaper helhet og gir et oversiktlig og mer harmonisk visuelt hierarki.