ExpansionCard

GithubYarnEndringslogg
Send innspill
  • Vise en oppsummering av informasjon med muligheten for å utvide for mer detaljer
  • Samle relatert innhold i et enkelt panel
  • Spare plass på siden ved å vise informasjon når brukeren ber om mer detaljer
  • Viktig innhold som bruker bør/må få med seg
  • Store mengder med innhold
Anatomien til ExpansionCard
KommandoInteraksjon
TabFlytt fokus til neste element
Shift+TabFlytt fokus til forrige element
EnterÅpne/lukke kortet
SpaceÅpne/lukke kortet
TokenFallback
--ac-expansioncard-bg--a-surface-default
--ac-expansioncard-header-bg--a-surface-transparent
--ac-expansioncard-header-bg-hover--a-surface-hover
--ac-expansioncard-header-open-bg--a-surface-transparent
--ac-expansioncard-border-color--a-border-default
--ac-expansioncard-border-open-color--a-border-default
--ac-expansioncard-border-radius--a-border-radius-large
--ac-expansioncard-button-border-radius--a-border-radius-medium
--ac-expansioncard-border-hover-color--a-border-strong