Accordion

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Kompakt oversikt over detaljert innhold
  • Innhold for spesielt interesserte
  • Når innholdet er så viktig at det ikke bør skjules
  • Forklaring av spørsmål i skjema
  • Når du bare trenger en Accordion.Item
  • Når du skal be bruker om å velge mellom ulike valg
Send forslag
KommandoInteraksjon
TabFlytter fokus til neste element som kan ha fokus
ShiftTabFlytter fokus til forrige element som kan ha fokus
SpaceAktiverer knapp
EnterAktiverer knapp
TokenFallback
--ac-accordion-header-border--a-border-strong
--ac-accordion-header-text-hover--a-text-action-on-action-subtle
--ac-accordion-header-border-hover--a-border-strong
--ac-accordion-item-bg-open--a-surface-action-subtle
--ac-accordion-item-border-open--a-surface-action-subtle
--ac-accordion-content-border--a-border-strong
--ac-accordion-content-border-open--a-border-strong
Hva er dette?