ReadMore

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Forklare vanskelige begreper eller ord
  • Begrunne spørsmål eller konsepter
  • Vise ekstra innhold (overflow) i artikler
  • Vise rikt innhold eller filer
Send forslag
Read more i størrelsene medium og small
Read more som er lukket og åpen
KommandoInteraksjon
SpaceNår ReadMore har fokus, veksler panelet mellom åpnet og lukket
EnterNår ReadMore har fokus, veksler panelet mellom åpnet og lukket
Read more med lang setning over 2 linjer
Pass på lange setninger. De er vanskeligere å forstå.
Read more formulert som et spørsmål
Pass på spørsmålsform. Det kan skape forvirring i kombinasjon med annet innhold.
Read more med riktig innhold
Read more skal inneholde lite og ren tekst (eks. lister og linker).
Read more med feil innhold
Read more er feil redskap om du vil vise mye og rikt innhold.
TokenFallback
--ac-read-more-text--a-text-action
--ac-read-more-hover-bg--a-surface-hover
--ac-read-more-active-bg--a-surface-active
--ac-read-more-line--a-border-divider
Hva er dette?