Button

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Sende inn et skjema
  • Åpne et modalvindu
  • Beregne et resultat
  • Navigasjon (bruk heller Link eller Link panel)
  • Vise og skjule innhold (bruk heller Accordion)
Send forslag
Primær button
Sekundær button
Tertiær button
Farlig button
Button som venter
Button i 2 størrelser
KommandoInteraksjon
EnterAktiver
SpaceAktiver
Knappetekst skrevet med sentence case
Sentence case gjør det lett å lese teksten på knappen
Knappetekster med blandede skrivemåter
Det blir rotete om man blander skrivemåter
TokenFallback
--ac-button-primary-bg--a-surface-action
--ac-button-primary-text--a-text-on-action
--ac-button-primary-hover-bg--a-surface-action-hover
--ac-button-primary-active-bg--a-surface-action-active
--ac-button-primary-focus-border--a-surface-default
--ac-button-secondary-text--a-text-action
--ac-button-secondary-bg--a-surface-default
--ac-button-secondary-border--a-border-action
--ac-button-secondary-hover-text--a-text-action-on-action-subtle
--ac-button-secondary-hover-bg--a-surface-action-subtle-hover
--ac-button-secondary-focus-border--a-border-action
--ac-button-secondary-active-text--a-text-on-action
--ac-button-secondary-active-bg--a-surface-action-active
--ac-button-secondary-active-focus-border--a-surface-default
--ac-button-tertiary-text--a-text-action
--ac-button-tertiary-hover-text--a-text-action-on-action-subtle
--ac-button-tertiary-hover-bg--a-surface-action-subtle-hover
--ac-button-tertiary-focus-border--a-border-action
--ac-button-tertiary-active-text--a-text-on-action
--ac-button-tertiary-active-bg--a-surface-action-active
--ac-button-tertiary-active-hover-bg--a-surface-action-active
--ac-button-danger-bg--a-surface-danger
--ac-button-danger-text--a-text-on-danger
--ac-button-danger-hover-bg--a-surface-danger-hover
--ac-button-danger-active-bg--a-surface-danger-active
--ac-button-loader-strokecurrentColor
--ac-button-primary-loader-stroke-bgrgb(255 255 255 / 0.3)