Modal

GithubYarn FigmaEndringslogg
  • Få brukeren til å fokusere på en spesifikk oppgave
  • Gjøre bruker oppmerksom på en systemkritisk feil
Send forslag
TokenFallback
--ac-modal-bg--a-surface-default
--ac-modal-backdrop--a-surface-backdrop
Hva er dette?